mandag 13. februar 2012

Dekorering på Jåttå skole.


her er vi på jåttå skole på jåttåvågen og dekorerer for NM is kokking. her er det mange greiner som er festet sammen til en stang ved hjelp av strips, og reagens glass som er festet på greinene. Vi brukte "leke" sprøyter til p fylle reagens glassene med vann og snittet de rosa rosene og satte dem oppi reagensglassene. :D Akkuratt dette arbeidet hadde enkelig ikke så mye om det som kokkene arbeidet med, men ett av temaene var Vår og det andre var Valentine.

1 kommentar: